Yêu màu tím, sống nội tâm, giàu tình cảm, đặc biệt thích chửi thề.
Install Theme
Chiều đẹp trời :v (at Nhà hàng Muối tiêu chanh)

Chiều đẹp trời :v (at Nhà hàng Muối tiêu chanh)

archejoiyo:

snivysky:


I think I did it wrong

I think it’s beautiful

archejoiyo:

snivysky:

image

I think I did it wrong

I think it’s beautiful

(Source: unicornbloodandguts, via thefuuuucomics)

liza-land:

how I wear art is none of your business

(Source: soilesusanna, via skindeeptales)

Áo tím :3

Áo tím :3

Găng tay của con nè Huda <3

Găng tay của con nè Huda <3

Êi, đi Vinh Thái đêi các bạn êi

Êi, đi Vinh Thái đêi các bạn êi